• Fysiotherapie
  • Manuele Therapie
  • Dry needling

Vaak worden de therapievormen met elkaar gecombineerd voor een optimaal resultaat.